Har Vesten gitt opp Ukraina?

16.10.2014 I en kommentarartikkel i Aftenposten skriver journalist Alf Ole Ask at fronten mot Russland ser ut til å mykne. Det store spørsmålet er om man nå nærmer seg en gryende normalisering av forholdet mellom Russland og Vesten, skriver han.

 

Les mer …

Kåres som best i regjeringen

Aftenposten har gjennom samtaler med ulike kilder gitt statsrådene karakterer. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide trekkes i den sammenheng frem som den som har gjort jobben sin aller best.

 

Les mer …

- Forsvaret har ikke vunnet frem i budsjettkampen

- Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har sikkert kjempet hardt for å få økt bevilgningene til Forsvaret, men har dessverre tapt i forsøket på å løfte forsvarsbudsjettet i en kritisk tid. Til det er kravet om mer penger til veier, helse og utdanning for stort, sier generalsekretær Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening i en kommentar til forsvarsbudsjettet.

Les mer …

- Et budsjett som skal gi økt operativ evne

–Dette er et godt budsjett som samtidig er preget av nøkternhet, realisme og klare prioriteringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.  Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent, tilsvarende 1 460 millioner kroner. Budsjettet innebærer en betydelig satsing på relevante og moderne kapasiteter for å bygge økt operativ evne sier hun.

 

Les mer …

Slik må forsvaret omlegges

03.10.2014 I en artikkel i Aftenposten i dag oppsummeres synspunkter på hvordan omleggingen av Forsvaret kan skje, som en konsekvens av  den mer spente sikkerhetssituasjonen i verden, og økt bekymring for Russland, Les hva som er ekspertenes svar.

Les mer …

"Norges forsvar"